Platné COVID opatrenia

Červené okresy : Bánovce nad Bebravou, Brezno, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Gelnica, Humenné, Ilava, Kežmarok, Košice I – IV, Košice-okolie, Kysucké Nové Mesto, Levice, Levoča, Martin, Myjava, Námestovo, Nitra, Poprad, Prešov, Revúca, Ružomberok, Sabinov, Senica, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Svidník, Trebišov, Trenčín, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žilina a Zlaté Moravce

Červené okresy

RÚŠKO / RESPIRÁTOR FFP2: Povinný respirátor v interiéri a rúško v exteriéri na hromadných podujatiach a pri vzdialenosti do 2 metrov

OBMEDZENIE POHYBU: Bez obmedzenia

ŠKOLY: Prezenčne podľa školského semaforu na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti: MŠ, ZŠ, SŠ, GYM 8, ŠMŠ, ŠZŠ, ŠSŠ (aj PŠ, OU), ŠKD, ŠVZ, školské jedálne, CPPPaP, CŠPP, jazykové školy, ZUŠ, CVČ, VŠ – zdravotnícke odbory, výkon praxe, záverečné skúšky

Prezenčne s obmedzením: VŠ do 20 osôb alebo do 40 osôb s OTP alebo 120 osôb plne očkovaných

Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP

HROMADNÉ PODUJATIA:

Kompletne zaočkovaní -bez limitu a povinný zoznam účastníkov/ OTP-maximálne 25 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita maximálne do 150 osôb. Povinný zoznam účastníkov/ Základ-maximálne 10 osôb a povinný zoznam účastníkov

BOHOSLUŽBY: Kompletne zaočkovaní- bez limitu a povinný zoznam účastníkov/ OTP-maximálne 25 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita maximálne do 150 osôb.Povinný zoznam účastníkov/ Základ- max 1 osoba na 15m2 a povinný zoznam účastníkov

FITNESS: Kompletne zaočkovaní- max. 50 osôb alebo min. 15 m2 na osobu/ OTP- max. 10 osôb alebo min. 25 m2 na osobu. Povinný zoznam účastníkov/ Základ-Zakázané

WELLNESS, AQUAPARK A KÚPELE (NIE ZO ZDRAV. INDIKÁCIE):

Kompletne zaočkovaní- bez limitu iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb. Pre ostatné zariadenia 10 osôb max/ OTP- max. 10 osôb iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb. Pre ostatných zakázané/ Základ – zakázané

UMELÉ VODNÉ PLOCHY (BAZÉNY A PLAVÁRNE): Kompletne zaočkovaní- max. 50 % kapacity/ OTP- max. 25 % kapacity/ Základ -zakázané

OBCHODY A SLUŽBY: OTP- max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy obchodu/Základ: max 1 zákazník na 15m2 predajnej plochy obchodu

REŠTAURÁCIE: Kompletne zaočkovaní – v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozostupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení./ OTP- v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozostupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení./ Základ- okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz)

MÚZEÁ, GALÉRIE, VÝSTAVNÉ SIENE : Kompletne zaočkovaní-Bez obmedzenia/ OTP-hromadné prehliadky do 10 osôb/ Základ- individuálne prehliadky, kde je 1 návštevník na 15m2 plochy