Výberové konanie

OBEC MALÁ  IDA, Malá Ida Obec Malá Ida vyhlasuje  v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Čitať ďalej →

Oznam – pokládka optického kábla

Oznamujeme obyvateľom, že v týchto dňoch  budú prebiehať stavebné práce na rekonštrukcii rozvodov verejných sietí(pokládka OPTICKÉHO KÁBLA), v častiach obce ul.Po Dúbravou, Hlavná od KE po ľavej strane,  Letná v zelenom páse od záp.strany.
Stavebné práce budú pozostávať v rozkopaní chodníkov a zelených plôch z titulu zrealizovania prípojky optických káblov. Všetky rozkopávky budú uvedené do pôvodného stavu. Pre úspešné zrealizovanie stavebných prác Vás  zdvorilo žiadame o trpezlivosť a pochopenie obmedzenia prechádzania peších po jednotlivých chodníkoch v lokalite a strpenie prác v zeleni pred domami. V prípade nejakej komplikácie kontaktujte stavbyvedúceho real.firmy p. Parcer Juraj tel.č.0905472391

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v našej obci, ktorá súvisí s naším odberným miestom podľa oznámení VSD,  v termínoch

27. január 2020 od 08:00 h do 12:30 h

28. január 2020 od 08:10 h do 12:30 h

30. január 2020 od 08:00 h do 12:30 h

Oznámenie o stavebných prácach

Dobrý deň, dovoľujeme si Vám oznámiť, že v predpokladanom termíne od novembra 2019 do decembra 2019 budú prebiehať stavebné práce, súvisiace s vybudovaním  líniovej investičnej  trasy  : ,, HDPE RÚRY KOŠICKÝ KRAJ Čitať ďalej →