Pozvánka na zasadnutie OZ 8.6.2021

Starostka obce Malá Ida Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať  dňa 8.06.2021  (v utorok )so začiatkom o 16.00 hod v Kultúrnom dome v Malej Ide  Otvorenie zasadnutia  Určenie zapisovateľa Čitať ďalej →

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom:
OBEC MALÁ IDA v úseku: záhradkárska lokalita Malá Ida Lúčky smer Šaca

v termínoch

14. jún 2021 od 08:10 h do 16:30 h

16. jún 2021 od 08:10 h do 16:30 h

Prerušenie distribúcie elektriny

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom:
OBEC MALÁ IDA v úseku: ul. Školská č.d. 17, 19, domy v novej IBV za školou s č. parcely 92/11, 92/13, 129/7, od č. parcely 99/14 po č. parcely 99/19

v termíne

9. jún 2021 od 08:30 h do 16:30 h

Prerušenie distribúcie elektriny

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom:
OBEC MALÁ IDA v úseku: záhradkárska lokalita Lúčky smer Šaca, záhradkárska lokalita Lúčky pri golfovom ihrisku

v termínoch

9. jún 2021 od 08:00 h do 16:30 h

10. jún 2021 od 08:00 h do 16:30 h

Odpočty elektromerov

Východoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že v štvrtok 6. mája a v piatok 7. mája v čase od 08:00 do 18:00 bude pracovník vykonávať odpočty elektromerov v domácnostiach.
Z dôvodu súčasnej situácie ohľadom ochorenia COVID-19 a opatrení proti jeho šíreniu na minimum, Východoslovenská distribučná a.s. žiada odberateľov elektriny, ktorí majú elektromer neprístupný z ulice, t.z. majú ho za bránou, aby jeho číslo a aktuálny stav napísali na papier a umiestnili ho viditeľne na bráne alebo schránke, prípadne stav nahlásili priamo telefonicky na 0907 901 562.