Zápis detí do MŠ

Vážení rodičia, vzhľadom na situáciu  v ktorej sme sa ocitli, bude tento rok zápis do MŠ prebiehať nasledovne:

Prosíme ,vyplniť Žiadosť o prijatie dieťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ ako aj Informácie o dieťati, ktoré nájdete na stránke obce Malá Ida- Materská škola, dokumenty.

Žiadosť nie je potrebné osobne priniesť do MŠ, nemusí byť potvrdená lekárom.

Žiadosti a informácie o dieťati nám pošlite na mail : skolalastovicka@gmail.com

Predbežný  termín zápisu  je (žiadosti budú vytlačené a pripravené na podpis) : 27.04.2020 a 28.04.2020 ktorý sa môže meniť v závislosti od vývoja situácie v súvislosti s COVID-19

Sledujte náš facebook , ako aj stránku obce Malá Ida.

Kolektív MŠ