Zákaz vychádzania

Zákaz vychádzania začína platiť v sobotu 19. decembra 2020 o 05:00 hod. Opatrenia schválené uznesením vlády majú platiť do 10. januára 2021.

Výnimky zo zákazu vychádzania

 1. Cesta do práce a z práce vrátane podnikateľskej činnosti.
 2. Cesta v nevyhnutnom rozsahu do najbližších potravín, drogérie, lekárne, zdravotníckych potrieb, trafiky, predajne s krmivom pre zvieratá.
 3. Cesta na poštu, banky, poisťovne, doplnenie pohonných hmôt, očnej optiky, výdajné miesta obchodov.
 4. Cesta za bezodkladným ošetrením a zdravotnou starostlivosťou.
 5. Cesta na pohreb, krst, sobáš.
 6. Cesta do kostola.
 7. Cesta za účelom návštevy inej domácnosti, ktorú od začiatku zákazu podľa uznesenia nenavštívila osoba z inej domácnosti a za podmienky, že od začiatku zákazu podľa tohto uznesenia nebola vykonaná cesta do inej domácnosti.
 8. Cesta za starostlivosťou o dieťa a zabezpečenie starostlivosti o blízku osobu.
 9. Cesta za účelom rekreácie s členmi domácnosti, do nehnuteľnosti, kde sa budú zdržiavať len osoby z jednej ďalšej spoločnej domácnosti.
 10. Cesta do zariadenia sociálnych služieb, s PCR testom nie starším ako 72 hodín alebo antigénovým testom nie starším ako 24 hodín.
 11. Cesta za účelom vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia.
 12. Pobyt v prírode a individuálny šport.
 13. Cesta na kúpu živého vianočného stromčeka a rýb.