VVS – mimoriadne odpočty vodomerov

Východoslovenská vodárenská spoločnosť Vám oznamuje,  že  v dňoch 16.01.2023 – 17.01.2023  v čase od 8,00 hod. do 14,00  hod. bude vykonávať v obci Malá  Ida  mimoriadne odpočty vodomerov, v súvislosti so zmenou ceny za vodné a stočné s účinnosťou  od 01.01.2023.  Prosíme Vás o vyhlásenie v rozhlase, aby občania sprístupnili svoje vodomerné šachty k odpočtu (vyťahali vodu zo šácht a pod.)

Za spoluprácu ďakujeme.