Voľné pracovné miesto

Týmto si Vás dovoľujem informovať, že Školská jedáleň, Jedlikova 11, Košice, stredoškolský internát, prijme do pracovného pomeru kuchárku.