Voľné pracovné miesta v ZŠ

Základná škola Malá Ida, Školská 10, 044 20 Malá Ida

V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony , zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov. Na základe projektu s názvom V základnej škole úspešnejší“ v rámci výzvy č. OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01  „Podpora inkluzívneho vzdelávania“ máme možnosť zamestnať na našej škole:

  • 2 asistentov učiteľa
  • 1 špeciálneho pedagóga
  • školského psychológa na 50% úväzok

Voľné pracovné miesta sú s nástupom od 1.9.2018.

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Malá Ida, Školská 10, 044 20 Malá Ida

Požiadavky na zamestnanca: bezúhonnosť, potrebné vzdelanie, dobrý zdravotný stav

Požadované doklady:

  1. Žiadosť
  2. Profesijný životopis
  3. Súhlas so spracovaním osobných údajov
  4. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Informácie na tel. 0915 905 046

e-mail: zsmalaida@gmail.com

Požadované doklady zašlite do 31. 7. 2018 na adresu školy.

RNDr. Katarína Vojkovská, riaditeľka školy