Voľné pracovné miesta v ZŠ

V zmysle zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov.

Voľné pracovné miesta predbežne na dobu určitú od 01.09.2020 do 31.08.2021

Kategória voľných pracovných miest pedagogických zamestnancov:

  1. učiteľ/učiteľka pre primárne vzdelávanie,
  2. učiteľ/učiteľka pre nižšie sekundárne vzdelávanie s aprobáciou: nemecký jazyk – slovenský jazyk a literatúra,
  3. vychovávateľka v školskom klube detí.

Kategória voľných pracovných miest nepedagogických zamestnancov:

  1. ekonómka – hospodárka (kumulovaná funkcia).

Zoznam požadovaných dokladov:

  1. Žiadosť o prijatie do zamestnania
  2. Profesijný životopis
  3. Motivačný list
  4. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Všetky požadované doklady zašlite e-mailom na adresu: riaditel.zsmida@gmail.com  do 15.08.2020.

V predmete e-mailovej správy uveďte „Žiadosť + vaše aprobačné predmety“ (napr.: Žiadosť NEJ – SJL).

Na základe predložených žiadostí bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Mgr. Alžbeta Ličková – riaditeľka