Územný plán obce

Zmeny a doplnky č.3 ÚPN-O

Sprievodná správa a čelné strany elaborátu

Platný ÚPN-O, legendy a schéma mapových listov

Náložka- ZaDč.3 ÚPN-O