Týždeň knižníc

Image

Pri príležitosti týždňa slovenských knižníc od 6.3. – 12. 3. 2023, pod spoločným mottom KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH – Knižnice, záruka kvalitných informácií, sa Obecná knižnica Malá Ida zapojí do podujatia „Je nás počuť 2023“:
Akcia bude prebiehať pred obecnou knižnicou v Malej Ide, alebo v knižnici – podľa počasia. Čítanie sa bude vysielať live, alebo úryvok cez obecný rozhlas. Celé Slovensko sa spojí a bude čítať v ten istý deň, v tú istú hodinu a to v stredu 8.3.2023 o 15:30 hod.
Cieľom projektu je vzhľadom na akútny problém dezinformácií a hoaxov v elektronickom prostredí poukázať na to, že knižnice sú etablovanými odbornými pracoviskami profesionálne pracujúcimi s informáciami a sú miestom na získanie overených, pravdivých a kvalitných informácií.
Všetci ste srdečne vítaní.

Celoslovenská protestná akcia

Image

„Vážení obyvatelia, pripájame sa k celoslovenskej iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej,“ podľa ktorej dňa 30. januára 2023, v čase od 19:00 hod. do 19:30 hod. demonštratívne zhasneme časť verejného osvetlenia a dáme tak najavo, že situácia s neriešením cien energií pre samosprávy má mimoriadne vážne a negatívne dopady na plnenie mnohých našich základných úloh a povinností, čo sa dotkne aj bežného života každého z nás. Mestá a obce nie sú autormi problémov. Sú obeťami zlých  rozhodnutí vlády, a to, čo v tomto období najviac potrebujeme je rýchla a efektívna pomoc od vlády.“