Image

Z podujatia budú zhotovované obrazové a zvukové záznamy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.