Image

Vážení spoluobčania!
Tento týždeň nás nečakane navždy opustil náš spoluobčan Ing. Jozef Hric. V sobotu sa jeho najbližší s ním rozlúčia na tunajšom cintoríne. Vzhľadom na súčasné protipandemické opatrenia nebude možné, aby sa s ním prišli rozlúčiť aj jeho priatelia,  známi, spoluobčania…. Pán Hric pre našu obec vykonal veľmi veľa. Žil obcou, jej problémami, podával pomocnú ruku všade, kde to bolo potrebné. Vďaka svojej práci, obetavosti a osobným ľudským vlastnostiam požíval všeobecnú úctu.  Preto by sme chceli v budúcnosti, keď to situácia v krajine/obci umožní,  venovať mu spomienku a pripomenúť si všetko, čo pre Malú Idu vykonal. Týmto Vás  chcem ubezpečiť, že neúčasťou mnohých z Vás/nás na pohrebnom obrade, nevyjadríte neúctu voči pánovi Hricovi, ale len rešpekt pred nevyhnutnými opatreniami, aby sme čo najskôr dostali boj s korona víusom pod kontrolu a mohli opäť žiť „bežný“ život. Svoju spolupatričnosť so smútiacou  rodinou môžete v deň pohrebu vyjadriť napr. zapálením sviečky v okne a tichou spomienkou na nášho Jožka. Verím, že čoskoro príde čas, keď mu budeme môcť vzdať spoločne poctu.
starostka obce Jana Kallová