Prieskum

Vážení občania, na službách v obci nám veľmi záleží, rovnako však aj na vašom názore. Vyjadriť ho môžete v nasledujúcom prieskume.
Podľa výsledkov prieskumu sa pokúsime o spoluprácu to najžiadanejšie zrealizovať…?
Postupne k iným projektovým zámerom dáme ďalšiu anketu, teraz ide o tieto voľnočasové aktivity a relaxačné ponúkané služby ako sú napr. viď prieskum… ?