Pri napúšťaní bazénov je dôležitý čas aj správny postup

Pre tých, ktorí majú na svojich pozemkoch bazén, prišiel ten pravý čas na jeho využitie. Domáci bazén je nepochybne obľúbená forma relaxu v súkromnom prostredí a zároveň aj osviežujúca možnosť, ako zmierniť veľké horúčavy, ktoré sú neodmysliteľne spojené s letnými mesiacmi. Napúšťanie bazénov z verejného vodovodu predstavuje ale pre vodovodnú sieť nárazový a zvýšený odber. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v rámci svojich 9 závodov zásobuje pitnou vodou takmer milión obyvateľov a spravuje cca 6 523,437 km vodovodnej siete. Vo všeobecnosti platí, a spoločnosť to zdôrazňuje dlhodobo, že vodou by sme mali šetriť.

Verejný vodovod nie je prioritne určený na napúšťanie vody do domácich bazénov, ktoré z hľadiska prevádzky verejného vodovodu znamenajú mimoriadny odber. Nie je nelegálny, nakoľko je meraný vodomerom a fakturovaný, no treba mať na pamäti, že voda je určená hlavne pre potreby domácnosti.

Pri napúšťaní bazénov voda neraz dosahuje vysokú rýchlosti prúdenia. V súvislosti s pridruženými zmenami hydraulických pomerov, môže byť sprievodným javom  zakalenosť vody, ktorá však nemá vplyv na jej kvalitu. Reálny je ale pokles tlaku, ktorý sa môže prejaviť u iných odberateľov v danej lokalite. Stabilným odporúčaním preto je, aby sa bazény napúšťali pomaly a využíval sa na to čas mimo odberovej špičky.

Vo väčšine prípadov sú súkromné bazény v mestských sídlach, resp. väčších obciach, kde kapacita zdrojov postačuje na ich napúšťanie, avšak je potrebné sledovať a riešiť prípadný pokles tlakových pomerov v konkrétnej lokalite. V prípade ak občania používajú menšie „sezóne“ bazény tam kde existuje verejný vodovod a dodržiavajú odporúčané  postupy a časy, zásadnejší problém nie je. V niektorých regiónoch však existujú aj obce s lokálnym vodným zdrojom, ktorý postačuje v čase sucha iba obmedzene. Ak by teda v letných mesiacoch došlo k prípadného poklesu výdatnosti lokálnych prameňov, vzniknutá situácia sa rieši operatívne. To si sledujú aj samotné obce a bazény sa potom plnia prevažne dovozom vody cisternou. Rovnako je to aj v obciach bez verejného vodovodu, kde tato forma zabezpečenia vody cisternou sa na požiadanie obce využíva aj pre celú obec.