Prevencia kriminality

„Projekt bol podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“

  • Názov projektu: Prevencia kriminality –zavedenie kamerového systému v obci Malá Ida
  • Cieľ projektu: Inštalácia 9 ks  kamier a zobrazovacieho  zariadenia so záznamom  – pri kostole, na obecnom úrade a pri kultúrnom dome
  • Poskytnutá dotácia: 10 000 € – Rada vlády pre prevenciu kriminality SR na rok 2018
  • Termín:                                október 2019
  • Stav: ukončená  realizácia