Prerušenie distribúcie elektriny

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom:
OBEC MALÁ IDA v úseku: ul. Školská č.d. 17, 19, domy v novej IBV za školou s č. parcely 92/11, 92/13, 129/7, od č. parcely 99/14 po č. parcely 99/19

v termíne

9. jún 2021 od 08:30 h do 16:30 h