Prerušenie distribúcie elektriny

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom:
OBEC MALÁ IDA v úseku: záhradkárska lokalita Lúčky smer Šaca, záhradkárska lokalita Lúčky pri golfovom ihrisku

v termínoch

9. jún 2021 od 08:00 h do 16:30 h

10. jún 2021 od 08:00 h do 16:30 h