Prerušenie distribúcie elektrickej energie

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v našej obci, ktorá súvisí s naším odberným miestom:

  • Malá Ida, ČOM: 0000035277, EIC: 24ZVS0000015498W v termíne

13. marec 2019 od 07:50 h do 12:30 h

Oznámenie z VSD

  • OBEC MALÁ IDA v úseku: celé ulice K ihrisku, Idanská, Vodná, Družstevná, Letná v termíne

13. marec 2019 od 07:50 h do 12:30 h

Oznámenie z VSD