Prerušenie distribúcie elektrickej energie

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v našej obci, ktorá súvisí s naším odberným miestom podľa oznámení VSD,  v termínoch

27. január 2020 od 08:00 h do 12:30 h

28. január 2020 od 08:10 h do 12:30 h

30. január 2020 od 08:00 h do 12:30 h