Porucha plynu

Pri rekonštrukcii križovatky v našej obci došlo k poruche plynu. Na odstránení poruchy sa pracuje.
SPP žiada  sprístupniť regulátory plynu v každej domácnosti. Ak nebudú sprístupnené, dodávka plynu nebude obnovená. Tiež je potrebné zabezpeciť psov pre bezpečný výkon kontroly.