Plánované prerušenie distribúcie elektriny

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom:
OBEC MALÁ IDA v úseku: záhradkárska lokalita Malá Ida Lúčky smer Šaca

v termínoch

14. jún 2021 od 08:10 h do 16:30 h

16. jún 2021 od 08:10 h do 16:30 h