Oznam

Vážení zákazníci,

Pošta Malá Ida

bude dňa 26.05.2022

z prevádzkových dôvodov

ZATVORENÁ

Počas uzatvorenia pošty Vám podaj zásielok zrealizuje Pošta Šemša v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod.

VSD – Oznam

“Východoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že v štvrtok 5. mája a v piatok 6. mája v čase od 08:00 do 18:00 bude pracovník vykonávať odpočty elektromerov v domácnostiach.
Zároveň žiada odberateľov elektriny, aby v uvedenom termíne sprístupnili odberné miesta a obmedzili pohyb psov v dvoroch.”

Za spoluprácu všetkým ďakujeme a ostávame s pozdravom.
Slavomír Široký, v zastúpení VSD a.s.