OZNAM

Pre doručenie kandidátnych listín pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Malej Ide a pre doručenie kandidátnych listín pre voľbu starostu obce Malá Ida a pre doručenie oznámenia o delegovaní člena do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí kontaktujte zapisovateľku Jarmilu Barnovú na t.č. 0903 714 212.

Adresa: Letná 196/45, Malá Ida

Zmena otváracích hodín na pošte

Pondelok:8:00 hod. – 9:00 hod.13:30 hod. – 15:30 hod.
Utorok:8:00 hod. – 9:00 hod.13:30 hod. – 15:30 hod.
Streda:8:00 hod. – 9:00 hod.15:00 hod. – 17:00 hod.
Štvrtok:8:00 hod. – 9:00 hod.13:30 hod. – 15:30 hod.
Piatok:8:00 hod. – 9:00 hod.13:30 hod. – 15:30 hod.