Pozor na podvodníkov!!!

Aj prebiehajúce sčítanie obyvateľov môžu využívať rôzni podvodníci, ktorí zneužívajú dôverčivosť ľudí. Ak by vám zavolal alebo zazvonil doma niekto, kto sa predstaví ako „sčítací asistent“, zostaňte ostražití a nenechajte sa oklamať!

„Upozorňujeme obyvateľov, že sčítanie obyvateľov sa realizuje tak, že obyvateľ sa sčíta sám vyplnením elektronického formulára. Žiaden sčítací asistent ani sčítací komisár obyvateľa nenavštevuje,“ zdôrazňuje Štatistický úrad SR.

Sčítací asistenti, ktorí budú pomáhať so sčítaním všetkým, ktorí sa z rôznych dôvod nemohli a nevedeli zapojiť do elektronického sčítanie (15. február až 31. marec) začnú fungovať až po 1. apríli 2021.

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa bude môcť v priebehu roka využiť tzv. asistované sčítanie. Buď navštívi kontaktné miesto, ktoré zriadi obec, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.

Táto forma sa však vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a rozhodnutie vlády posúva. Z dôvodu ochrany zdravia všetkých zúčastnených asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona uskutoční v určenom období v čase od 1. apríla najneskôr do 31. októbra 2021.

Na základe spustenia nového SMS systému upozorňujeme občanov, že číslo 0903676379 už nie je možné použiť na telefonovanie, pre telefonovanie na obecný úrad  platí už len číslo 0911895353.

Zelená domácnostiam II.

Bratislava – 2. februára 2021 – Slovenská energetická a inovačná agentúra informuje o termínoch na registrovanie žiadosti o poukážky z projektu Zelená domácnostiam II. Na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie Čitať ďalej →

Poučenie k testovaniu na COVID19

Poučenie pre osoby s pozitívnym výsledkom vyšetrenia a osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti: Musíte zostať v DOMÁCEJ IZOLÁCII a ostatní členovia spoločnej domácnosti v KARANTÉNE (aj keď boli pri aktuálne Čitať ďalej →

Image

Vážení spoluobčania!
Tento týždeň nás nečakane navždy opustil náš spoluobčan Ing. Jozef Hric. V sobotu sa jeho najbližší s ním rozlúčia na tunajšom cintoríne. Vzhľadom na súčasné protipandemické opatrenia nebude možné, aby sa s ním prišli rozlúčiť aj jeho priatelia,  známi, spoluobčania…. Pán Hric pre našu obec vykonal veľmi veľa. Žil obcou, jej problémami, podával pomocnú ruku všade, kde to bolo potrebné. Vďaka svojej práci, obetavosti a osobným ľudským vlastnostiam požíval všeobecnú úctu.  Preto by sme chceli v budúcnosti, keď to situácia v krajine/obci umožní,  venovať mu spomienku a pripomenúť si všetko, čo pre Malú Idu vykonal. Týmto Vás  chcem ubezpečiť, že neúčasťou mnohých z Vás/nás na pohrebnom obrade, nevyjadríte neúctu voči pánovi Hricovi, ale len rešpekt pred nevyhnutnými opatreniami, aby sme čo najskôr dostali boj s korona víusom pod kontrolu a mohli opäť žiť „bežný“ život. Svoju spolupatričnosť so smútiacou  rodinou môžete v deň pohrebu vyjadriť napr. zapálením sviečky v okne a tichou spomienkou na nášho Jožka. Verím, že čoskoro príde čas, keď mu budeme môcť vzdať spoločne poctu.
starostka obce Jana Kallová