Oznámenie o stavebných prácach

Dobrý deň,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že v predpokladanom termíne od novembra 2019 do decembra 2019 budú prebiehať stavebné práce, súvisiace s vybudovaním  líniovej investičnej  trasy  :

,, HDPE RÚRY KOŠICKÝ KRAJ + úsek SO 01 PRÍPOJKA HDPE RÚRY KOŠICKÝ KRAJ“,

ktorej písomné oznámenie sme na príslušné obce a poľnoh. družstvá zasielali v máji/júni tohto roku.

V súvislosti s týmito prácami sa na Vás s úctou obraciame so žiadosťou o povolenie na vstup na parcely, ktoré sú v užívaní poľnohosp. družstiev, resp. SHR. (na družstvá a SHR posielame oznámenie tiež).

Plánované ukončenie prác na celej trase je do konca roka 2019, v závislosti od počasia.

Stavba sa realizuje dodávateľsky spoločnosťou : Heizer Optik, s.r.o. ,

Dolnobárska cesta, Areál PD,

930 13 trhová Hradská

Stavbyvedúci: Ing.  Juraj Parcer 0905 472 391,  resp. Ján Lehocký 0903 458 400