OZNAM VVS a.s.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť Vám oznamuje, že v dňoch 01. – 06.07.2022 v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod. bude vykonávať v obci Malá Ida periodické odpočty vodomerov. Prosíme Vás o vyhlásenie v rozhlase, aby občania sprístupnili svoje vodomerné šachty k odpočtu (vyťahali vodu zo šácht a pod.)