Oznam – pokládka optického kábla

Oznamujeme obyvateľom, že v týchto dňoch  budú prebiehať stavebné práce na rekonštrukcii rozvodov verejných sietí(pokládka OPTICKÉHO KÁBLA), v častiach obce ul.Po Dúbravou, Hlavná od KE po ľavej strane,  Letná v zelenom páse od záp.strany.
Stavebné práce budú pozostávať v rozkopaní chodníkov a zelených plôch z titulu zrealizovania prípojky optických káblov. Všetky rozkopávky budú uvedené do pôvodného stavu. Pre úspešné zrealizovanie stavebných prác Vás  zdvorilo žiadame o trpezlivosť a pochopenie obmedzenia prechádzania peších po jednotlivých chodníkoch v lokalite a strpenie prác v zeleni pred domami. V prípade nejakej komplikácie kontaktujte stavbyvedúceho real.firmy p. Parcer Juraj tel.č.0905472391