OZNAM OÚ

Vážení občania,
z dôvodu vysokých teplôt sa dnes skracujú úradné hodiny obecného úradu do 15.00 hod.
Za porozumenie ďakujeme!
Pracovný kolektív OCÚ Malá Ida