Oznam obce Malá Ida

V súvislosti s prijatými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia pre občanov, ktorí sa v období od 13.03.2020 od 7.00 hod. vrátili zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti sa podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. nariaďuje izolácia v domácom prostredí po dobu 14. dní.

Obecný  úrad v Malej Ide  oznamuje občanom, ktorí sú v domácej karanténe a dôchodcom, že pracovník obecného úradu vám zabezpečí nákup a dodávku  základných potravín, drogérie a liekov do domácnosti.
Svoje požiadavky na nákup tovaru podávajte telefonicky na telefónne číslo Obecného úradu v Malej Ide:

0903616379
v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod.

Donáška tovaru bude zabezpečená pracovníkom v poobedňajších hodinách pred bránu s povinnosťou platby v hotovosti.

Pri preberaní tovaru je povinnosť ochrana tváre a rúk – rúško/šatka a rukavice.

V prípade, že niekto z občanov potrebuje ochranné rúško, nech kontaktuje starostku obce na tel. č.  0905479865.