OZNAM HaZZ Košice

Okresné riaditeľstvo HaZZ Košice od 27.06.2022 vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU , ktorý fyzickým a právnickým osobám zakazuje :
– fajčiť a používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
– vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
– zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde hrozí nebezpečenstvo jeho šírenia
– spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve
– majitelia lesov sú povinní zabezpečovať hliadkovaciu činnosť najmä v dňoch pracovného pokoja a mimopracovnom čase