OZNAM

  • Dňa 23.6.2021 je OCÚ z technických príčin otvorený do 16.00 hod.
  • Dňa 24.6.2021 je OCÚ z technických príčin otvorený do 15.00 hod.

PaedDr. Jana Kallová – starostka obce