OZNAM

Pre doručenie kandidátnych listín pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Malej Ide a pre doručenie kandidátnych listín pre voľbu starostu obce Malá Ida a pre doručenie oznámenia o delegovaní člena do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí kontaktujte zapisovateľku Jarmilu Barnovú na t.č. 0903 714 212.

Adresa: Letná 196/45, Malá Ida