OZNAM

Vážení občania,

vzhľadom na zvýšený počet krádeží vlámaním do neobývaných domov a iných objektov Vás žiadame, aby ste v prípade, že si všimnete niečo neobvyklé, príp. podozrivé ihneď kontaktovali políciu na čísle 158.