Oznam

Dňa 30.8.2023 nebude  možné na OCÚ Malá Ida poskytnúť tieto služby: overovanie podpisov a listín, matričné služby, prechodné a trvalé pobyty, hlásenie v obecnom rozhlase. Ďakujeme za pochopenie.