OZNAM

Od 7.8.2023 do 11.8.2023 nebude možné sa prihlásiť na trvalý ani prechodný pobyt, uhrádzať poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, dane z nehnuteľnosti, a to z dôvodu čerpania letných dovoleniek.

Overovanie listín a podpisov na listinách  bude zabezpečené v obecnej knižnici v čase úradných hodín Obecného úradu.

Za pochopenie ďakujeme.