OZNAM

Ako zhotoviteľ stavby Strabag „ ID R0008 II/550 a II/548 Moldava nad Bodvou-Jasov-Košice,časť 2:cesta II/548“ Vám oznamujem posunutie autobusovej zastávky v Malej Ide SO 104.3 z dôvodu realizácie stavebných prác na danom objekte v smere Malá Ida-Jasov cca 100 m a v smere Malá Ida-Košice cca 100 m pri predajni Agro od 29.4.2022 cca 10.00 hod do cca 31.7.2022.