Odstávka vody

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice Vám oznamuje, že dňa 02.09.2020  v čase od 8,00 do 15,00 hod.  bude prerušená dodávka vody z verejného vodovodu v obci Malá Ida  – ulice: Hlavná, Letná, Zimná, Tichá, Idanská, K ihrisku, Mlynská, Skladná z prevádzkových dôvodov.  Náhradné zásobovanie vodou  bude zabezpečené cisternou.

Za porozumenie ďakujeme.