Obecné noviny

Cieľom obecných novín je sprostredkovať Vám informácie zo spoločenského, kultúrneho i športového diania v obci.

2022 – VIII. ročník

Rok 2022 v skratke

2021 – VII. ročník

Rok 2021 v skratke

2020 – VI. ročník

Rok 2020 v skratke

2019 – V. ročník

Prvé číslo obecných novín

2018 – IV. ročník

VIanočné info 1

VIanočné info 2

VIanočné info 3

Prvé číslo obecných novín

2017 – III. ročník

Prvé číslo obecných novín

2016 – II. ročník

Druhé číslo obecných novín

Prvé číslo obecných novín

2015 – I. ročník

Prvé číslo obecných novín

Nulté číslo obecných novín