Nová služba VVS, a.s.

Pre domácnosť, ktorá odoberá vodu z verejného vodovodu prevádzkovaného VVS, a.s. a používa ju aj na zavlažovanie záhrad (trávnik, hriadky a záhony, zeleninové, ovocné a kvetinové  záhrady, stromy a kríky, skleníky a fóliovníky, orná pôda) ponúka VVS, a.s. novú službu. Aktivovaním služby si domácnosti môžu uplatniť zníženie fakturovaného množstva odpadových vôd v súvislosti s polievaním záhrad.

O danú službu môžete požiadať cez e-služby VVS, osobne na zákazníckom centre, e-mailom alebo písomne.