Obecný úrad

Obecný úrad Malá Ida

Hlavná 11
044 20 Malá Ida

IČO: 00324426
DIČ: 2021244852
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko
Účet: 0405849002/5600
IBAN: SK 57 5600 0000 0004 0584 9002

 

Starostka obce:

PaedDr. Jana Kallová
jana.kallova@malaida.sk

Mobil: 0905 479 865
Tel.: +421 55 / 6970 112
Tel/fax: +421 55 / 6970 110

E-mail: malaida@malaida.sk, obec@malaida.sk

Zástupca starostu:

Mgr. Miroslav Kseňák

 

Obecné zastupiteľstvo:

 • Fabian Ľubomír
 • Ing. Kretovičová Anita
 • Mgr. Kseňák Miroslav
 • Mgr. Menzel Richard
 • Bc. Mondryová Dominika
 • Ing. Olšavský Tomáš
 • Bc. Petriľák Marek

Email: poslancimalaida@gmail.com

Komisie:

 • Komisia finančná a sociálna
  • Predseda:
   • Dominika Mondryová
  • Menovaní členovia:
   • Ing. Anita Kretovičová
   • Bc. Richard Menzel
 • Komisia pre kultúru
  • Predseda:
   • Mgr. Miroslav Kseňák
  • Menovaní členovia:
   • Helena Timko
   • PaedDr. Beáta Kseňáková
   • Marta Uhaľová
   • Mária Pódová
   • Valéria Janočková
   • Beáta Bordigová
   • Mgr. Alžbeta Ličková
 • Komisia pre šport, životné prostredie a na ochranu verejného poriadku
  • Predseda:
   • Marek Petriľák
  • Menovaní členovia:
   • Ing. Tomáš Olšavský
   • Ing. Zuzana Tomaščiková
   • Mgr. Katarína Kvaková
 • Komisia pre výstavbu
  • Predseda:
   • Ľubomír Fabian
  • Menovaní členovia:
   • Ing. Jana Lopatníková
   • Ing. Tomáš Olšavský
 • Komisia na ochranu verejného záujmu:
  • Menovaní členovia:
   • Ing. Anita Kretovičová
   • Bc. Marek Petriľák
   • Mgr. Richard Menzel
 • Komisia pre sťažnosti v podmienkach obce Malá Ida:
  • Predseda:
   • Ing. Tomáš Olšavský
  • Menovaní členovia:
   • Bc. Marek Petriľák,
   • Mgr. Miroslav Kseňák
  • Náhradníci:
   • Bc. Dominika Mondryová
   • Ľubomír Fabian

Hlavný kontrolór:

Ing. Angela Michňová, e-mail: angela.michnova@malaida.sk

 

Kronikár obce:

Ing. Mária Demečková

 

Úradné hodiny:

Pondelok08:00 – 12:00 hod.13:00 – 16:00 hod.
Utoroknestránkový deň 
Streda08:00 – 12:00 hod.13:00 – 17:00 hod.
Štvrtok08:00 – 12:00 hod.13:00 – 16:00 hod.
Piatok08:00 – 13:00 hod. 

Pracovníci obecného úradu:

Ing. Stanislava Blažejová – samostatná referentka pre účtovnú a ekonomickú agendu – stanislava.blazejova@malaida.sk

Jarmila Barnová – matrikárka, samostatná referentka pre evidenciu obyv., daňovú agendu – jarmila.barnova@malaida.sk

Mgr. Katarína Mihaľová – právnik i.n. interné riadenie projektov, všeobecne záväzné nariadenie obce

Magdaléna Vargová –  samostatná referentka pre daňovú agendu

Mgr. Kvaková Katarína – neprofesionálna knihovníčka