Zasadnutie obecného zastupiteľstva

17-01-2017 18:30 - 20:00

Kde? V Kultúrnom dome v Malej Ide