Zasadnutie obecného zastupiteľstva

13-02-2017 18:30 - 21:00

Kde? V Kultúrnom dome v Malej Ide

Pozvánka na OZ