Slávnostné otvorenie nového pavilónu ZŠ

02-09-2022 Deň