Novoročný ohňostroj o 17. hod. v Malej Ide

01-01-2022 Deň