Letný tábor pre deti

08-07-2019 - 12-07-2019 Deň

Plán kultúrnych podujatí na rok 2019 je orientačný. Aktualizovaný bude každý mesiac podľa potreby.