Fašiangové popoludnie

19-02-2017 15:00 - 19:00

KDE? V Kultúrnom dome v Malej Ide