OZNAM – OR PZ Košice – okolie

V dňoch 23. a 24. júna 2022 oddelenie dokladov a oddelenie evidencie vozidiel  OR PZ Košice-okolie z dôvodu sťahovania nebude poskytovať služby pre klientov. Od 27. 6. 2022 budú služby pre klientov poskytované na Okresnom úrade Košice-okolie, Hroncova 13, Košice.

S pozdravom

JUDr. Zuzana Vozár Kakaščíková – prednostka | Okresný úrad Košice-okolie

Oznam

Vážení zákazníci,

Pošta Malá Ida

bude dňa 26.05.2022

z prevádzkových dôvodov

ZATVORENÁ

Počas uzatvorenia pošty Vám podaj zásielok zrealizuje Pošta Šemša v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod.