OZNAM OÚ

Vážení občania,
z dôvodu vysokých teplôt sa dnes skracujú úradné hodiny obecného úradu do 15.00 hod.
Za porozumenie ďakujeme!
Pracovný kolektív OCÚ Malá Ida

OZNAM VVS a.s.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť Vám oznamuje, že v dňoch 01. – 06.07.2022 v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod. bude vykonávať v obci Malá Ida periodické odpočty vodomerov. Prosíme Vás o vyhlásenie v rozhlase, aby občania sprístupnili svoje vodomerné šachty k odpočtu (vyťahali vodu zo šácht a pod.)

OZNAM HaZZ Košice

Okresné riaditeľstvo HaZZ Košice od 27.06.2022 vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU , ktorý fyzickým a právnickým osobám zakazuje :
– fajčiť a používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
– vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
– zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde hrozí nebezpečenstvo jeho šírenia
– spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve
– majitelia lesov sú povinní zabezpečovať hliadkovaciu činnosť najmä v dňoch pracovného pokoja a mimopracovnom čase

OZNAM

Od 27. júna 2022 bude Okresný úrad Košice – okolie poskytovať klientom svoje služby v priestoroch klientskeho centra na prízemí v budove Okresného úradu Košice – okolie, Hroncova 13, Košice. Okrem pracovísk okresného úradu budú súčasťou klientskeho centra agendy Okresného riaditeľstva PZ Košice – okolie, a to oddelenie dokladov a evidencie vozidiel.

Oznam

Vážení občania,
radi by sme Vás informovali, že stavebný úrad nebude fungovať v termíne od 01.07.2022 do 11.07.2022, a to z dôvodu čerpania letnej dovolenky. Podateľňa stavebného úradu bude v prevádzke (v rámci úradných hodín).
Za pochopenie ďakujeme.
OCÚ Malá Ida

Pozvánka na zasadnutie OZ 28.6.2022

Starostka obce Malá Ida Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 28.6.2022                        (utorok) so začiatkom o 17.00 hod v Kultúrnom dome v Malej Ide Otvorenie zasadnutia Určenie zapisovateľa a Čitať ďalej →