Image

Z podujatia budú zhotovované obrazové a zvukové záznamy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

OZNAM

Dňa 28.9.2023 bude Stavebný úrad v Malej Ide z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.

Pozvánka na zasadnutie OZ 12.9.2023

Starostka obce Malá Ida Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 12.09.2023 (utorok) so začiatkom o 15.00 hod. v Kultúrnom dome v Malej Ide Otvorenie zasadnutia Určenie zapisovateľa a overovateľov Čitať ďalej →

Spolupráca centrum kultúry KK

Vážení občania, Centrum kultúry Košického kraja, kultúrne zariadenie KSK, Vás žiada o spoluprácu v súvislosti so zberom archívnych fotografií za účelom ich zdokumentovania a následného výskumu výskytu ľudových motívov v našej lokalite. Prosíme Čitať ďalej →

Oznam

Dňa 30.8.2023 nebude  možné na OCÚ Malá Ida poskytnúť tieto služby: overovanie podpisov a listín, matričné služby, prechodné a trvalé pobyty, hlásenie v obecnom rozhlase. Ďakujeme za pochopenie.